Categorieën
projecten

carré atelier café

Het Carré Atelier is een plek waar ruimte is om te experimenteren, brainstormen en creëren.

Het is ook de plek waar maandelijks een open atelier café plaatsvindt waar dorpsbewoners, patiënten van Reynaerde, Altrecht en Fivoor en andere belangstellenden kunnen binnenlopen om elkaar te ontmoeten en waar kunst de aanleiding is voor gesprekken en uitwisseling van ideeën.